Tweede spoor

Re-integratie tweede spoor is erop gericht te onderzoeken op welke manier een arbeidsongeschikte werknemer kan re-integreren in passend werk buiten de eigen organisatie. Ondersteund door onze re-integratieadviseur zoekt uw werknemer naar een oplossing, uitgaand van zijn of haar belastbaarheid, mogelijkheden en ambities.

Een traject tweede spoor moet worden opgestart als een duurzame terugkeer in het eigen werk niet mogelijk is, vaak rond week 52 van de  arbeidsongeschiktheidsperiode en wordt vaak opgestart op basis van een arbeidsdeskundig onderzoek of op advies van de bedrijfsarts. Net als bij een eerste spoortraject bent u ook bij de inzet van een traject tweede spoor vanuit de Wet verbetering poortwachter verplicht de mogelijkheden voor re-integratie grondig en op tijd te onderzoeken. Doet u dit niet, te laat of onvoldoende, dan loopt u het risico dat het UWV u aan het einde van de wachttijd (104 weken na de eerste ziektedag) een loonsanctie oplegt. Belangrijk is dat u verplicht bent te blijven kijken naar een passende plek binnen uw organisatie, ook nadat re-integratie tweede spoor is al opgestart. Deze verplichting geldt tot het einde van de wachttijd.

Onze re-integratie-adviseurs ondersteunen u graag om te waarborgen dat uw aanpak aansluit bij de relevante wet- en regelgeving.

Hoe helpen wij u verder

Inventarisatie

Het is van belang dat het tweede spoortraject zo goed mogelijk aansluit bij de omstandigheden en de specifieke situatie van uw werknemer. Daarom zorgen we voor een grondige inventarisatie.

 • We maken op locatie kennis met u en uw werknemer om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Als het nodig is, spreken we af bij uw werknemer thuis.
 • Samen bespreken we waar u tegenaan loopt.
 • We stellen concrete doelen vast voor de re-integratie tweede spoor, passend in de relevante wet - en regelgeving.
 • Aanvullend overleggen we met andere betrokken deskundigen, zoals de bedrijfsarts.
 • Op basis van alle informatie stellen we een trajectplan op, waarin de vervolgacties concreet staan beschreven.
 • Primair werken we vanuit de vastgestelde belastbaarheid (wat kan er nog), waarbij we de voorkeuren van uw werknemer zoveel mogelijk meenemen.

Wanneer wij een traject tweede spoor starten vanuit een traject eerste spoor dat wij al hebben ingezet, kunnen we een aantal stappen mogelijk overslaan of anders invullen.

Vervolg

Samen met uw werknemer werken we aan de doelen die we tijdens de inventarisatie met elkaar hebben afgestemd en vastgelegd in het trajectplan. Uitgangspunt is dat we zoeken naar een passende werkplek buiten uw organisatie.

 • In periodieke coachingssessies werken we aan werknemersvaardigheden, uitgaande van de huidige belastbaarheid die we matchen met de functiebelasting.
 • We reflecteren gedrag en werken samen met uw werknemer aan nieuw gedrag, gericht op verhoging van de zelfredzaamheid. Dit doen we door praktische tips en tools aan te reiken.
 • Als de situatie daarom vraagt, zetten we specifieke trainingen in zoals een cursus timemanagement, een sollicitatietraining of bokscoaching.
 • We werken aan arbeidsmarktvaardigheden, zoals het opstellen van een actueel cv, het schrijven van een persoonlijke sollicitatiebrief, training op gespreksvoering en netwerkgesprekken.
 • Zo mogelijk zetten we diverse testinstrumenten en assessments in om de keus voor de nieuwe loopbaanrichting te onderbouwen.
 • We organiseren werkervaringsplekken en stages om met praktijkervaring de keus voor de nieuwe richting op de arbeidsmarkt te onderbouwen.
 • We houden u op de hoogte van de voortgang door periodieke voortgangsrapportages.
 • Tussentijds houden we korte communicatielijnen aan om ervoor te zorgen dat we werken met dezelfde informatie en vanuit dezelfde verwachtingen.

Verantwoording

 • We evalueren wat het tweede spoortraject heeft opgeleverd voor uw werknemer en hoe die onze dienstverlening heeft ervaren.
 • Het traject tweede spoor wordt afgesloten door een eindrapportage met een praktisch advies voor het vervolg, volledig conform relevante wet- en regelgeving.

Onze adviseurs

Eén van de manieren waarop Click Mobiliteit+ zich onderscheidt is doordat wij uitsluitend werken met deskundige zelfstandige professionals die beschikken over ruime ervaring. Dit zorgt ervoor dat u altijd mag rekenen op een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies. Meer weten over onze collega's en hun expertise? Ze vertellen u er graag over!
25+ jaar
ervaring

Website

Oplossingen

Andere diensten van Click Groep

crossmenu