Derde spoor

Re-integratie derde spoor lijkt in grote lijnen op re-integratie tweede spoor, zowel het proces van het traject als de door onze specialisten in te zetten interventies.

Re-integratie derde spoor lijkt in grote lijnen op re-integratie tweede spoor, zowel het proces van het traject als de door onze specialisten in te zetten interventies. Het belangrijkste verschil is dat de afstand tot de arbeidsmarkt van uw zieke (voormalige) medewerker vaak een stuk groter is, wat de re-integratie doorgaans moeizamer en langduriger maakt.

Re-integratie derde spoor is een traject dat alleen geldt als u eigenrisicodrager bent voor de WGA. In dat geval bent u na de wachttijd van 104 weken namelijk nog 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer, zelfs als die niet langer bij u in dienst is. Ook moet u gedurende die periode de kosten voor de WGA-uitkering zelf betalen. Daarom is het belangrijk om vooraf een zorgvuldige afweging te maken of u wel of geen eigen risicodrager WGA wilt zijn.

Hoe helpen wij u verder

Inventarisatie

Het is van belang dat het derde spoortraject zo goed mogelijk aansluit bij de omstandigheden en de specifieke situatie van uw werknemer. Daarom zorgen we voor een grondige inventarisatie.

 • Tijdens een huisbezoek maken we kennis met uw werknemer om een zo goed mogelijk beeld van de situatie en de persoonlijke omstandigheden te krijgen.
 • We stellen concrete doelen vast voor de re-integratie derde spoor, passend in de relevante wet - en regelgeving.
 • Aanvullend overleggen we met andere betrokken deskundigen, zoals de bedrijfsarts.
 • Op basis van alle informatie stellen we een trajectplan op, waarin de vervolgacties concreet staan beschreven.
 • Primair werken we vanuit de vastgestelde belastbaarheid (wat kan er nog), waarbij we de voorkeuren van uw werknemer zoveel mogelijk meenemen.

Wanneer wij een traject derde spoor starten vanuit een traject tweede spoor dat wij al hebben ingezet, kunnen we een aantal stappen mogelijk overslaan of anders invullen.

Vervolg

Samen met uw voormalige werknemer werken we aan de doelen die we tijdens de inventarisatie met elkaar hebben afgestemd en vastgelegd in het trajectplan. Uitgangspunt is dat we zoeken naar passende mogelijkheden voor werkhervatting.

 • In periodieke coachingssessies werken we met uw voormalige werknemer aan werknemersvaardigheden, uitgaande van de huidige belastbaarheid (wat kan er nog) die we matchen met de functiebelasting (wat vraagt het werk).
 • We zetten diverse testen en assessments in om een passende richting op de arbeidsmarkt te bepalen.
 • We reflecteren gedrag en werken samen met uw werknemer aan nieuw gedrag, gericht op verhoging van de zelfredzaamheid. Dit doen we door praktische tips en tools aan te reiken.
 • Als de situatie daarom vraagt, zetten we specifieke trainingen in zoals een cursus timemanagement, een sollicitatietraining of bokscoaching.
 • We werken aan arbeidsmarktvaardigheden, zoals het opstellen van een actueel cv, het schrijven van een persoonlijke sollicitatiebrief, training op gespreksvoering en netwerkgesprekken.
 • We organiseren werkervaringsplekken en stages om met praktijkervaring de keus voor de nieuwe richting op de arbeidsmarkt te onderbouwen.
 • We houden u op de hoogte van de voortgang door periodieke voortgangsrapportages.
 • Tussentijds houden we korte communicatielijnen aan om ervoor te zorgen dat we werken met dezelfde informatie en vanuit dezelfde verwachtingen.

Verantwoording

 • We evalueren wat het derde spoortraject heeft opgeleverd voor uw werknemer en hoe die onze dienstverlening heeft ervaren.
 • Het traject derde spoor wordt afgesloten door een eindrapportage met een praktisch advies voor het vervolg, volledig conform relevante wet- en regelgeving.

Onze adviseurs

Eén van de manieren waarop Click Mobiliteit+ zich onderscheidt is doordat wij uitsluitend werken met deskundige zelfstandige professionals die beschikken over ruime ervaring. Dit zorgt ervoor dat u altijd mag rekenen op een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies. Meer weten over onze collega's en hun expertise? Ze vertellen u er graag over!
25+ jaar
ervaring

Website

Oplossingen

Andere diensten van Click Groep

crossmenu