Arbeidsdeskundig onderzoek

Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u inzicht in de re-integratiemogelijkheden voor uw arbeidsongeschikte medewerker.

Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u inzicht in de re-integratiemogelijkheden voor uw arbeidsongeschikte medewerker. Uitgangspunt voor het arbeidsdeskundig onderzoek is het advies van de bedrijfsarts over de weging van de belastbaarheid (wat kan er nog?) en de functiebelasting (wat vraagt het werk?). Bij dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een arbeidskundige, zijn vier uitkomsten mogelijk om terug te keren in het arbeidsproces:

  • terugkeer in het eigen werk
  • aangepast eigen werk
  • een andere functie binnen uw organisatie
  • passend werk buiten uw organisatie

Inventarisatie

Het is van belang dat het advies zo goed mogelijk aansluit bij de omstandigheden en de specifieke situatie van u en uw werknemer. Daarom zorgen we voor een grondige inventarisatie.

  • Vooraf verzamelen we zo veel mogelijk beschikbare relevante informatie. Tijdens een inventariserend gesprek maken we kennis met u en uw werknemer op de werklocatie.
  • Aanvullend verzamelen we overige relevante informatie en overleggen we met de betrokken casemanager en bedrijfsarts.

Onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek zelf bestaat uit een gesprek met u als werkgever en een (apart) gesprek met uw zieke werknemer, het liefst op de werklocatie. Hierbij ook een grondige bestudering van alle beschikbare informatie. Op basis hiervan stelt onze arbeidsdeskundige een onderbouwd rapport op, waarmee u advies krijgt over de re-integratiemogelijkheden van uw arbeidsongeschikte werknemer.

Verantwoording

  • We evalueren wat het arbeidsdeskundig onderzoek heeft opgeleverd voor uw werknemer en hoe die onze dienstverlening heeft ervaren.
  • U en uw werknemer ontvangen het arbeidsdeskundig rapport met daarin de onderbouwde bevindingen van onze arbeidsdeskundige. Het rapport voldoet vanzelfsprekend volledig aan relevante wet- en regelgeving.

Arbeidsdeskundig onderzoek UWV

Onze arbeidsdeskundige is een onafhankelijke, deskundige sparringpartner voor u en uw werknemer. Het advies dat onze arbeidsdeskundige uitbrengt wordt opgesteld op basis van gesprekken met alle betrokkenen en bestudering van de aangeleverde informatie. Dit wordt samengebracht in een arbeidsdeskundige rapportage.

Zo krijgt u een kwalitatief hoogstaand advies, dat vanzelfsprekend voldoet aan de wet- en regelgeving over privacy en aan de beroepsethische kaders.

 

De rapportage van het arbeidsdeskundig onderzoek kan worden gebruikt om te bepalen wat voor soort werk de werknemer wel duurzaam kan doen binnen uw organisatie. Daarnaast kan de rapportage ook gebruikt worden om een aanzet te geven voor de richting voor passend werk buiten uw organisatie.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Eén van de manieren waarop Click Mobiliteit+ zich onderscheidt is doordat wij uitsluitend werken met deskundige zelfstandige professionals die beschikken over ruime ervaring. Dit zorgt ervoor dat u altijd mag rekenen op een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies. Meer weten over onze collega's en hun expertise? Ze vertellen u er graag over! Onze re-integratie-adviseurs ondersteunen u graag om te waarborgen dat uw aanpak aansluit bij de relevante wet- en regelgeving.
25+ jaar
ervaring

Website

Oplossingen

Andere diensten van Click Groep

crossmenu