Spoor 1 traject

Bij een eerste spoortraject wordt er gekeken of een werknemer kan terugkeren binnen de eigen organisatie. Dit is altijd de eerste stap tijdens een langdurige arbeidsongeschiktheid. Een werknemer kan op verschillende manieren terugkeren binnen de eigen organisatie; in het eigen werk, aangepast eigen werk of in een andere functie.

Het eerste spoortraject start zodra uw werknemer zich ziekmeldt. Vanaf dat moment hebben uw werknemer en u beiden de verplichting om te werken aan de terugkeer van uw werknemer. Zo moet u de mogelijkheden voor re-integratie grondig onderzoeken en uw medewerker een scholing of cursus aanbieden. Ook moet u meewerken aan initiatieven van uw zieke medewerker om weer aan het werk te gaan.

Als een eerste spoortraject niet het gewenste resultaat oplevert, wordt (in ieder geval na het eerste ziektejaar) re-integratie tweede spoor opgestart. Belangrijk is dat u de mogelijkheden in het eerste spoor blijft onderzoeken, ook als het tweede spoortraject al is ingezet.

Onze re-integratie-adviseurs ondersteunen u graag om te waarborgen dat uw aanpak aansluit bij de relevante wet- en regelgeving.

Re-integratie 1e spoor

De re-integratie 1e spoortraject bestaat uit de inventarisatie, vervolg van deze inventarisatie en verantwoording.

Inventarisatie

Het is van belang dat het eerste spoortraject zo goed mogelijk aansluit bij de omstandigheden en de specifieke situatie van uw werknemer. Daarom maken we een grondige inventarisatie.

 • We maken op de werklocatie kennis met u en uw werknemer om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Als het nodig is, spreken we af bij uw werknemer thuis.
 • Samen bespreken we de mogelijkheden die u beiden ziet tot een duurzame, passende werkhervatting in de organisatie.
 • We inventariseren de huidige belastbaarheid van uw medewerker (wat kan er nog?) en de functiebelasting (wat vraagt het werk?) aan de hand van de beschikbare informatie van de bedrijfsarts.
 • We stellen concrete doelen vast, passend in de relevante wet - en regelgeving.
 • Aanvullend overleggen we met andere betrokken deskundigen, zoals de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige.
 • Op basis van alle informatie stellen we een trajectplan op waarin de vervolgacties en gemaakte afspraken concreet staan beschreven.

Vervolg

Samen met uw werknemer werken we aan de doelen die we tijdens de inventarisatie met elkaar hebben afgestemd en vastgelegd in het trajectplan.

 • In periodieke coaching sessies werken we aan werknemersvaardigheden, uitgaande van de huidige belastbaarheid die we matchen met de functiebelasting.
 • We reflecteren gedrag en werken samen met uw werknemer aan nieuw gedrag, gericht op verhoging van de zelfredzaamheid. Dit doen we door praktische tips en tools aan te reiken.
 • Als de situatie daarom vraagt, voeren we gezamenlijke voortgangsgesprekken met u en uw werknemer.
 • We houden u op de hoogte van de voortgang door periodieke voortgangsrapportages.
 • Tussentijds houden we korte communicatielijnen aan om ervoor te zorgen dat we werken met dezelfde informatie en vanuit dezelfde verwachtingen.

Verantwoording

 • We evalueren wat het eerste spoortraject heeft opgeleverd voor uw werknemer en hoe u beiden onze dienstverlening heeft ervaren.
 • Het traject eerste spoor wordt afgesloten door een eindrapportage met een praktisch advies voor het vervolg, volledig conform relevante wet- en regelgeving.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Eén van de manieren waarop Click Mobiliteit+ zich onderscheidt is doordat wij uitsluitend werken met deskundige zelfstandige professionals die beschikken over ruime ervaring. Dit zorgt ervoor dat u altijd mag rekenen op een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies. Meer weten over onze collega's en hun expertise? Ze vertellen u er graag over! Onze re-integratie-adviseurs ondersteunen u graag om te waarborgen dat uw aanpak aansluit bij de relevante wet- en regelgeving.
25+ jaar
ervaring

Website

Oplossingen

Andere diensten van Click Groep

crossmenu