Outplacement

Met een outplacementtraject wordt uw werknemer bij beëindiging van het dienstverband op een professionele manier begeleid naar een functie buiten uw organisatie. Outplacement wordt vaak ingezet als een medewerker, al dan niet met behoud van salaris, op zoek gaat naar een andere baan. Outplacement kan om verschillende redenen worden ingezet: een reorganisatie, verschil van inzicht over de toekomst, of een arbeidsconflict. Bij Click Mobiliteit+ kunnen wij u helpen met hulp bij outplacement in Breda, outplacement in Goes en outplacement in Arnhem.

Wat is outplacement

Een outplacementtraject is meer dan een middel om een oplossing te zoeken voor een situatie waarbij samenwerking niet langer mogelijk is. De inzet van outplacement is een blijk van goed werkgeverschap doordat u uw werknemer, als het dienstverband geen werkbare situatie meer is, laat begeleiden naar een andere baan buiten uw organisatie. Outplacement komt dus vaak voor bij ontslag.

Hoe helpen wij u verder

Inventarisatie

Het is van belang dat het outplacementtraject zo goed mogelijk aansluit bij de omstandigheden en de specifieke situatie van uw werknemer. Daarom zorgen we voor een grondige inventarisatie.

 • We maken op de werklocatie kennis met u en uw werknemer om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Als het nodig is, spreken we af bij uw werknemer thuis.
 • We bespreken weke afspraken er al gemaakt zijn en stellen concrete doelen vast voor het outplacementtraject.
 • Aanvullend overleggen we met andere betrokken deskundigen, zoals de bedrijfsarts mocht dat nodig zijn.
 • Op basis van alle informatie stellen we een trajectplan op, waarin de vervolgacties concreet staan beschreven.

Vervolg

Samen met uw werknemer werken we aan de doelen die we tijdens de inventarisatie met elkaar hebben afgestemd en vastgelegd in het trajectplan. Uitgangspunt is een passende werkplek buiten uw organisatie.

 • We zoeken –zo veel mogelijk samen– met uw werknemer naar een passende werkplek buiten uw organisatie.
 • We reflecteren gedrag en werken samen met uw werknemer aan nieuw gedrag, gericht op verhoging van de zelfredzaamheid. Dit doen we door praktische tips en tools aan te reiken.
 • Als de situatie daarom vraagt, zetten we specifieke trainingen in zoals een cursus timemanagement, een sollicitatietraining of bokscoaching.
 • We werken aan arbeidsmarktvaardigheden, zoals het opstellen van een actueel cv, het schrijven van een persoonlijke sollicitatiebrief, training op gespreksvoering en netwerkgesprekken.
 • Zo nodig zetten we diverse testinstrumenten en assessments in om de keuze voor de nieuwe loopbaanrichting te onderbouwen.
 • We organiseren werkervaringsplekken en stages om met praktijkervaring de keus voor de nieuwe richting op de arbeidsmarkt te onderbouwen.
 • We houden u op de hoogte van de voortgang door periodieke voortgangsrapportages.
 • Tussentijds houden we korte communicatielijnen aan om ervoor te zorgen dat we werken met dezelfde informatie en vanuit dezelfde verwachtingen.

Verantwoording

 • We evalueren wat het outplacementtraject heeft opgeleverd voor uw werknemer en hoe die onze dienstverlening heeft ervaren.
 • Het traject wordt afgesloten door een eindrapportage met een praktisch advies voor het vervolg.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Eén van de manieren waarop Click Mobiliteit+ zich onderscheidt is doordat wij uitsluitend werken met deskundige zelfstandige professionals die beschikken over ruime ervaring. Dit zorgt ervoor dat u altijd mag rekenen op een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies. Meer weten over onze collega's en hun expertise? Ze vertellen u er graag over! Onze re-integratie-adviseurs ondersteunen u graag om te waarborgen dat uw aanpak aansluit bij de relevante wet- en regelgeving.
25+ jaar
ervaring

Website

Oplossingen

Andere diensten van Click Groep

crossmenu