Loopbaancoach

Steeds meer werknemers hebben behoefte aan een loopbaancoach. Dit komt doordat de arbeidsmarkt flink is veranderd vergeleken met tien jaar geleden. De inzet van iemands talenten, een motiverende werkomgeving en zingeving ervaren in het werk zijn een grotere rol gaan spelen. Daarnaast kan de inzet van een loopbaancoach mogelijk uitval voorkomen. Wij bieden u loopbaanbegeleidin. Onze loopbaancoach kan uw werknemers begeleiden in het gehele proces.

Wat doet een loopbaancoach

Een loopbaancoach, ook wel een loopbaanadviseur genoemd, helpt uw werknemer de regie te nemen over zijn of haar eigen loopbaan. Een loopbaancoach begeleid uw werknemer in het gehele proces, brengt de ontwikkelpunten in beeld en helpt met het zoeken van zijn of haar intrinsieke motivatie. Samen bepalen ze een richting en formuleren ze doelen, met een concreet stappenplan als uitkomst.

Coach loopbaanbegeleiding

Doordat uw werknemer de regie leert nemen over de eigen loopbaan verlopen gesprekken over dit onderwerp efficiënter én zinvoller. Bij ons is loopbaan coaching een dienst op maat, met de loopbaanvraagstukken van de werknemer als uitgangspunt. Dit mondt uit in een concreet plan met een focus op resultaat. Dit is bedoeld om mensen op te laten bloeien op hun werkplek én in hun persoonlijke leven. Loopbaan coaching is een bewezen effectief middel om langdurige uitval van medewerkers te voorkomen.

Hoe helpen wij u verder

Inventarisatie

Het is van belang dat het traject van loopbaancoaching zo goed mogelijk aansluit bij de omstandigheden en de specifieke situatie van uw werknemer. Daarom maken we een grondige inventarisatie.

  • We maken op locatie kennis met u en uw werknemer om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Als het nodig is, spreken we af bij uw werknemer thuis.
  • We bespreken de doelen van de loopbaan coaching en stellen een trajectplan op.

Vervolg

Samen met uw werknemer werken we aan de doelen die we tijdens de inventarisatie met elkaar hebben afgestemd en vastgelegd in het trajectplan.

  • In periodieke coachingssessies werken we aan de loopbaanvragen.
  • Op een zo praktisch mogelijke manier helpen we uw werknemer aan antwoorden en nieuwe inzichten. Daarvoor zetten we diverse tests, assessments en huiswerkopdrachten in.
  • We reflecteren gedrag en werken samen met uw werknemer aan nieuw gedrag, gericht op verhoging van de zelfredzaamheid. Dit doen we door praktische tips en tools aan te reiken.
  • Als de situatie daarom vraagt, voeren we gezamenlijke voortgangsgesprekken met u en uw werknemer.
  • We houden u op de hoogte van de voortgang door periodieke voortgangsrapportages.
  • Tussentijds houden we korte communicatielijnen aan om ervoor te zorgen dat we werken met dezelfde informatie en vanuit dezelfde verwachtingen.

Verantwoording

  • We evalueren wat de loopbaancoaching heeft opgeleverd voor uw werknemer en hoe die onze dienstverlening heeft ervaren.
  • Het traject wordt afgesloten door een eindrapportage met een praktisch advies voor het vervolg.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Eén van de manieren waarop Click Mobiliteit+ zich onderscheidt is doordat wij uitsluitend werken met deskundige zelfstandige professionals die beschikken over ruime ervaring. Dit zorgt ervoor dat u altijd mag rekenen op een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies. Meer weten over onze collega's en hun expertise? Ze vertellen u er graag over! Onze re-integratie-adviseurs ondersteunen u graag om te waarborgen dat uw aanpak aansluit bij de relevante wet- en regelgeving.
25+ jaar
ervaring

Website

Oplossingen

Andere diensten van Click Groep

crossmenu