Onderzoek haalbaarheid twee spoor

Wanneer een zieke werknemer niet kan terugkeren in de eigen organisatie, bent u als werkgever verplicht een traject tweede spoor in te zetten.

Wanneer een zieke werknemer niet kan terugkeren in de eigen organisatie, bent u als werkgever verplicht een traject tweede spoor in te zetten. Maar soms bestaat er twijfel over de kans van slagen van zo'n traject tweede spoor, bijvoorbeeld vanwege de beperkte belastbaarheid van de werknemer. In dat geval biedt een haalbaarheidsonderzoek tweede spoor uitkomst.

In een dergelijk onderzoek brengt onze arbeidsdeskundige in kaart of een re-integratietraject succesvol kan zijn. Hiermee heeft u snel duidelijkheid over het toekomstperspectief van uw werknemer als het gaat om re-integratiemogelijkheden. Bovendien kan het resultaat zijn dat een kostbaar traject tweede spoor niet nodig is.

Er is nog een reden waarom een haalbaarheidsonderzoek tweede spoor een waardevol instrument is. Het UWV controleert uw re-integratiedossier namelijk grondig op gemiste kansen, zeker wanneer u besluit een traject tweede spoor niet in te zetten. Een haalbaarheidsonderzoek tweede spoor, met als uitkomst dat een traject tweede spoor niet haalbaar is, vormt dan een cruciale onderbouwing.

Inventarisatie

Het is van belang dat het advies zo goed mogelijk aansluit bij de omstandigheden en de specifieke situatie van u en uw werknemer. Daarom zorgen we voor een grondige inventarisatie.

  • Tijdens een inventariserend gesprek maken we kennis met u en brengen we de andere betrokkenen in kaart.
  • Aanvullend verzamelen we alle beschikbare relevante informatie.

Onderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek tweede spoor zelf bestaat uit meerdere gesprekken met uw zieke werknemer en alle andere betrokkenen, en grondige bestudering van alle beschikbare informatie. Op basis hiervan stelt onze arbeidsdeskundige een onderbouwd advies op, waarmee u inzicht krijgt in de haalbaarheid van een traject tweede spoort voor uw arbeidsongeschikte werknemer.

Verantwoording

  • We evalueren wat het haalbaarheidsonderzoek tweede spoor heeft opgeleverd voor uw werknemer en hoe die onze dienstverlening heeft ervaren.
  • U en uw werknemer ontvangen een rapportage met daarin de onderbouwde bevindingen van onze arbeidsdeskundige. Het rapport voldoet vanzelfsprekend volledig aan relevante wet- en regelgeving. Als de uitkomst is dat een tweede spoortraject niet haalbaar is, kunt u een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Eén van de manieren waarop Click Mobiliteit+ zich onderscheidt is doordat wij uitsluitend werken met deskundige zelfstandige professionals die beschikken over ruime ervaring. Dit zorgt ervoor dat u altijd mag rekenen op een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies. Meer weten over onze collega's en hun expertise? Ze vertellen u er graag over! Onze re-integratie-adviseurs ondersteunen u graag om te waarborgen dat uw aanpak aansluit bij de relevante wet- en regelgeving.
25+ jaar
ervaring

Website

Oplossingen

Andere diensten van Click Groep

crossmenu