Outplacement werknemer

Met een outplacementtraject wordt u op een professionele manier begeleid naar een functie buiten de organisatie van uw huidige werkgever.

Met een outplacementtraject wordt u op een professionele manier begeleid naar een functie buiten de organisatie van uw huidige werkgever. Outplacement wordt vaak ingezet als iemand, al dan niet met behoud van salaris, op zoek gaat naar een andere baan.

Outplacement kan om verschillende redenen worden ingezet: een reorganisatie, verschil van inzicht over de toekomst, of een arbeidsconflict.

Een outplacementtraject is meer dan een middel om een oplossing te zoeken voor een situatie waarbij samenwerking niet langer mogelijk is. De inzet van outplacement is een blijk van goed werkgeverschap doordat uw werkgever u, als het niet meer gaat, laat begeleiden naar een andere baan.

Hoe gaat het in z'n werk

Inventarisatie

Het is van belang dat het outplacementtraject zo goed mogelijk aansluit bij uw omstandigheden en specifieke situatie. Daarom zorgen we voor een grondige inventarisatie.

 • We maken op uw werk kennis met u om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Als het nodig is, spreken we af bij u thuis.
 • We bespreken welke afspraken er al gemaakt zijn en stellen concrete doelen vast voor het outplacementtraject.
 • Aanvullend overleggen we met andere betrokkenen, zoals de bedrijfsarts.
 • Op basis van alle informatie stellen we een trajectplan op, waarin de vervolgacties concreet staan beschreven.

Vervolg

Samen met u werken we aan de doelen die we tijdens de inventarisatie met elkaar hebben afgestemd en vastgelegd in het trajectplan. Uitgangspunt is een passende werkplek bij een andere werkgever.

 • We zoeken –zo veel mogelijk samen– met u naar een passende werkplek.
 • We reflecteren gedrag en werken samen met u aan nieuw gedrag, gericht op verhoging van uw zelfredzaamheid. Dit doen we door u praktische tips en tools aan te reiken.
 • Als de situatie daarom vraagt, zetten we specifieke trainingen in zoals een cursus timemanagement, een sollicitatietraining of bokscoaching.
 • We werken aan arbeidsmarktvaardigheden, zoals het opstellen van een actueel cv, het schrijven van een persoonlijke sollicitatiebrief, training op gespreksvoering en netwerkgesprekken.
 • Zo nodig zetten we diverse testinstrumenten en assessments in om de keuze voor de nieuwe loopbaanrichting te onderbouwen.
 • We organiseren werkervaringsplekken en stages om met praktijkervaring de keus voor uw nieuwe richting op de arbeidsmarkt te onderbouwen.
 • We houden uw werkgever op de hoogte van de voortgang door periodieke voortgangsrapportages.

Verantwoording

 • We evalueren wat het outplacementtraject u heeft opgeleverd en hoe u onze dienstverlening heeft ervaren.
 • Het traject wordt afgesloten door een eindrapportage met een praktisch advies voor het vervolg.

Onze adviseurs staan voor u klaar

Eén van de manieren waarop Click Mobiliteit+ zich onderscheidt is doordat wij uitsluitend werken met deskundige zelfstandige professionals die beschikken over ruime ervaring. Dit zorgt ervoor dat u altijd mag rekenen op een kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies. Meer weten over onze collega's en hun expertise? Ze vertellen u er graag over! Onze re-integratie-adviseurs ondersteunen u graag om te waarborgen dat uw aanpak aansluit bij de relevante wet- en regelgeving.
25+ jaar
ervaring

Website

Oplossingen

Andere diensten van Click Groep

crossmenu