arbeidsdeskundig onderzoek

Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u inzicht in de re-integratiemogelijkheden voor uw arbeidsongeschikte medewerker.

Uitgangspunt voor het arbeidsdeskundig onderzoek is het advies van de bedrijfsarts over de weging van de belastbaarheid (wat kan er nog?) en de functiebelasting (wat vraagt het werk?). Bij dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een arbeidskundige, zijn vier uitkomsten mogelijk om terug te keren in het arbeidsproces:

  • Terugkeer in het eigen werk
  • Aangepast eigen werk
  • Een andere, passende functie binnen uw organisatie
  • Passend werk buiten uw organisatie

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek

Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is om te bepalen welke duurzame re-integratiemogelijkheden er zijn voor uw arbeidsongeschikte werknemer. Dit onderzoek wordt bijna altijd gestart op aanwijzing van de bedrijfsarts. Vaak wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet rond het eerste jaar van ziek zijn van uw werknemer, dit kan ook eerder wanner er sprake is van een medische eindsituatie. Het is wel belangrijk om te weten dat een arbeidsdeskundig onderzoek een advies is en dat de werkgever niet verplicht is om dit op te volgen. Een arbeidsdeskundig onderzoek is strikt formeel genomen niet bindend, wel neemt het UWV het al dan niet opvolgen van de gegeven adviezen mee in de beoordeling van uw re-integratie inspanningen als werkgever.

Inventarisatie

Het is van belang dat het advies zo goed mogelijk aansluit bij de omstandigheden en de specifieke situatie van u en uw werknemer. Daarom zorgen we voor een grondige inventarisatie.

  • Vooraf verzamelen we zo veel mogelijk beschikbare relevante informatie. Tijdens een inventariserend gesprek maken we kennis met u en uw werknemer op de werklocatie.
  • Aanvullend verzamelen we overige relevante informatie en overleggen we met de betrokken casemanager en bedrijfsarts.

Onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek zelf bestaat uit een gesprek met u als werkgever en een (apart) gesprek met uw zieke werknemer, het liefst op de werklocatie. Hierbij ook een grondige bestudering van alle beschikbare informatie. Op basis hiervan stelt onze arbeidsdeskundige een onderbouwd rapport op, waarmee u advies krijgt over de re-integratiemogelijkheden van uw arbeidsongeschikte werknemer.

Verantwoording

  • We evalueren wat het arbeidsdeskundig onderzoek heeft opgeleverd voor uw werknemer en hoe u beiden onze dienstverlening heeft ervaren.
  • U en uw werknemer ontvangen het arbeidsdeskundig rapport met daarin de onderbouwde bevindingen van onze arbeidsdeskundige.

Arbeidsdeskundig onderzoek UWV

Onze arbeidsdeskundige is een onafhankelijke, deskundige sparringpartner voor u en uw werknemer. Het advies dat onze arbeidsdeskundige uitbrengt wordt opgesteld op basis van gesprekken met alle betrokkenen en bestudering van de aangeleverde informatie. Dit wordt samengebracht in een arbeidsdeskundige rapportage.

Zo krijgt u een kwalitatief hoogstaand advies, dat vanzelfsprekend voldoet aan de wet- en regelgeving over privacy en aan de beroepsethische kaders.

 

De rapportage van het arbeidsdeskundig onderzoek kan worden gebruikt om te bepalen wat voor soort werk de werknemer wel duurzaam kan doen binnen uw organisatie. Daarnaast kan de rapportage ook gebruikt worden om een aanzet te geven voor de richting voor passend werk buiten uw organisatie.

Website

Oplossingen

Andere diensten van Click Groep

crossmenu